V soboto 23.10.2021 smo se udeležili vaje operative na nivoju GZ Cerkno. Scenarij je bil, da vsako društvo posreduje na vaji, ki jo pripravi eno izmed ostalih društev v zvezi, z namenom, de se preveri usposobljenost štabnega vodenja večjih intervencij. Na zbirnem mestu v Cerknem smo se ob 7:30 zbrala vsa društva, kjer so nam povedali, da je prišlo do spremembe scenarija vaje ter, da vsa društva iz GZ Cerkno odidemo v konvoju  na sprejemno mesto v Idrijo.

Nas so najprej napotili na Vrsnik, kjer smo morali poskrbeti za ponesrečenega kolesarja, ki je zaradi spolzke ceste zdrsnil in padel nekaj metrov pod cesto.

Drugo vajo pa smo izvajali skupaj s PGD Ravne in PGD Bukovo v Idriji na območju rudnika, “Na Kajzerju”, kjer je prišlo do delovne nesreče. Delavec in delavka sta opravljala delo v prvem nadstropju, ko je delavec padel približno 4m globoko v jašek. Po prihodu na mesto vaje smo ugotovili, da do njiju lahko pridemo le s pomočjo lestve, kar je dodatno otežilo reševanje. Vse tri ponesrečence smo uspešno rešili.

Po zaključku vaj smo se ponovno zbrali na zbirnem mestu in se v konvoju odpeljali nazaj v Cerkno. Tam so nas že čakali gasilci iz GZ Idrija, katere je zjutraj doletelo enako presenečenje. Po zaključnem postroju je sledila še zaslužna malica.

Na vaji smo sodelovali z obema voziloma in 12 gasilci. Še nekaj članov pa je v Otaležu skrbelo za izvedbo vaje.