Prostovoljno gasilsko društvo Plužnje  deluje kot prostovoljna gasilska enota v krajevni skupnosti Otalež. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo tovariša Kofol Jakoba iz Pluženj in tovariša Žaklja-takratnega načelnika PGD Sp. Idrija na ustavnem zboru 15.2 1909 in je tako najstarejše gasilsko društvo v Občni Cerkno.

Plužnje so svoj lastni gasilski dom dobile že leta 1910. Dom so zgradili prostovoljci, po načrtih domačina Franca Štravsa. Sredstva za nakup opreme so gasilci pridobili z organizacijo prireditev, nekatere lesene pripomočke pa so izdelali kar sami. Že do leta 1927 so pluženjski gasilci pomagali pogasiti 12 požarov.

14. junija leta 1944 so nemški vojaki večji del vasi požgali, kar je bil za krajane velik udarec. Gasilski dom je po tem požigu služil kot prebivališče prizadetim krajanom in kasneje še kot šola. Po vojni so domu s pomočjo subvencij prizidali še betonski stolp in nabavili motorno brizgalno.

Je tudi eno najštevilčnejših društev v krajevni skupnosti, saj je v društvu včlanjenih preko 100 članov starih od 7 pa do 83 let. Operativno enoto sestavlja 30 gasilcev. Društvo je opremljeno predvsem z opremo za posredovanje na požarih, nekaj opreme pa imamo tudi za posredovanje pri naravnih nesrečah. Z letom 2018 smo tudi aktivni udeleženci kot prvi posredovalci na našem območju.