Društvo se že leta sooča s prostorsko stisko v sedanjem gasilskem domu in izven njega. Primanjkuje prostora za opremo, ki jo uporabljamo pri našem delu, pred gasilskim domom ni prostora za parkiranje večjega števila avtomobilov, predvsem pa ni prostora za primerno novo gasilsko vozilo. Ravno iz teh razlogov smo v nedeljo 21. 12. 2014 na sestanku upravnega odbora društva sklenili, da gremo v izgradnjo novega gasilskega doma. V naslednjem letu smo pričeli aktivno delati na projektu izgradnje novega gasilskega doma.

Najprej smo iskali primerne lokacije za novogradnjo, ki pa jo je bilo v naši krajevni skupnosti kar težko najdi, saj je primernih lokacij samo za peščico. V ožji izbor sta prišli lokacijo zadružnega doma in podružnične osnovne šole. Na koncu smo se odločili, da bi bila najprimernejša lokacija za novogradnjo na mestu podružnične osnovne šole.

Leta 2016 smo idejo o gradnji novega gasilskega doma ter o dveh primernih lokacijah prestavili na zborih krajanov po vaseh krajevne skupnosti. Večina prisotnih na zborih krajanov je podprla našo izbiro lokacije za novogradnjo na mestu podružnične šole, predvsem zaradi tega, ker je bil takrat zadružni dom še vedno v lasti KGZ Idrija, osnovna šola pa je že bila v lasti občine.

Po ukinitvi podružnične šole v Otaležu je objekt, navkljub občasnim aktivnostim v njem, začel počasi propadati. Slabost objekta je bila tudi v tem, da je bil grajen v obdobju, ko se je za gradnjo montažnih objektov uporabljalo materiale, ki so po današnji zakonodaji prepovedani za uporabo pri gradnji novih objektov. Streha, kakor tudi vse zunanje stene, so bile namreč azbestne.

Ker bi objekt skozi leta le še naprej propadal, je bilo prav, da se ga je nadomestilo z novim objektom, ki je grajen z novimi, okolju in ljudem prijaznimi materiali, v njem pa bomo imeli svoje nove prostore gasilsko društvo iz Pluženj in krajevna skupnost, prav tako pa bo objekt na voljo vsem ostalim društvom v krajevni skupnosti.

14.1. 2017 smo imeli prvi sestanek gradbenega odbora, na katerem smo pregledali trenutno finančno stanje in se dogovorili o nadaljnjih korakih pri projektu. Eden izmed njih je bil, predstavitev projekta pred občinskim svetom občine Cerkno.
9.3. 2017 je občinski svet občine Cerkno PGD Plužnje podelil stavbno pravico za gradnjo GD v Otaležu na mestu podružnične osnovne šole.
12. 3. 2017 smo sklenili dogovor glede izvajalca za projektno dokumentacijo, izbrana je bila Andreja Zajc, na podlagi najcenejše oddane ponudbe
16. 5. 2017 je projektant iz državne tehnične pisarne naredil izmero tlorisa šole v Otaležu, saj se je šola rušila preko sklada za popotresno obnovo RS.
24. 6. 2017 je potekal dobrodelni koncert v Lazcu za gradnjo novega gasilskega doma. gasilci smo sodelovalo s 7 člani, ki so opravljali redarstvo in prevoz obiskovalcev.

Istočasno z zgoraj naštetimi dejavnostmi so potekale aktivnosti za pridobitev vseh potrebnih dokumentov za gradnjo novega objekta, izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega smo pridobili tik pred koncem leta. V novembru se je pričelo rušenje šole, vendar je zaradi azbesta potekalo bolj počasi kot bi, če bi bil objekt klasične gradnje.

29. 3. 2018 je občinski svet občine Cerkno je sprejel proračun, v katerem so bila tudi sredstva za gradnjo novega GD. Javni razpis za gradnjo je bil objavljen 24. 4. 2018. Na razpisu je bilo izbrano podjetje VELB d.o.o.

Objekt, ki je zgrajen na lokaciji sedanje šole, ima pritličje, namenjeno za potrebe gasilcev z garažami, sanitarijami in tehničnimi prostori ter nadstropje, namenjeno za potrebe krajanov in ostalih društev KS Otalež, z večnamensko dvorano, sejno sobo, pomožnim prostorom in sanitarijami.

V letu 2019 se je vgradilo vse cevi za kanalizacijo in sanitarno vodo, cevi za elektro inštalacijo, izvedeni so bili vsi grobi in fini ometi, pod objektom je bila končana skalna zložba z betonskim vencem, položene so bile cevi za ogrevanje doma, zabetonirana je bila talna plošča v garaži s “Kvarc” končnim slojem, končani so vsi estrihi, vgrajena so vsa okna in vhodna vrata. Drugo fazo projekta je izvajalo podjetje Zidgrad Idrija d.d.

V letu 2020 so se vgradila dvižna garažna vrata, dokončane so bile strojne instalacije za ogrevanje objekta, položilo se je keramiko v pritličju, montiralo se je sanitarno opremo v wc-jih v pritličju, prebelilo in pobarvalo so je celotno pritličje doma, izvedena je bila priključitev objekta na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, dokončalo se je elektroinštalacije v pritličju, v nadstropju se zaključujejo izolirani suhomontažni stropovi z vso potrebno električno napeljavo, izvedena je bila izolacija gasilskega doma s stekleno volno, izoliralo se je betonsko ploščo nad spodnjimi sanitarijami in tehničnimi prostori. Tretjo in zadnjo fazo gradnje doma izvaja podjetje GPS Grad d.o.o.

V letu 2021 se je izvedel zaključni sloj fasade, montirale so so zunanje okenske police in žaluzije, dokončala so se vsa zaključna dela v zgornjih prostorih (montažni strop v dvorani, suho-montažni stropi), položilo se je talne obloge (ploščice) po celotnem zgornjem nadstropju, montiralo se je sanitarno opremo v zgornjih prostorih, montirana so bila vsa notranja vrata, nakupilo se je vso opremo za potrebe prireditev in izobraževanj (montažni prireditveni oder, stole, mize, omare, projektor s platnom, kuhinja), nabavilo in montiralo se je lesene stopnice za dostop na podstrešje, kjer se je po delu le tega položilo keramiko. V spodnjih prostorih smo sestavili nove garderobne omarice za katere smo material kupili, mizar nam ga je po naših načrtih razrezal, obnovili smo skladiščni regal za opremo.

Zaradi težav izvajalca se še vedno čaka na izvedbo talnih oblog (ploščic) na zunanjih stopniščih ter na montažo ograj. V planu je bila tudi končna ureditev okolice gasilskega doma, vendar se ja ta izvedla le deloma s polaganjem tlakovcev in robnikov okrog objekta. Želja je da se v naslednjem letu asfaltira še vse preostale površine v okolici doma in s tem zaključi urejanje okolice.

V letu 2022 smo montirali steber za sireno za sistem javnega alarmiranja in jo proti koncu leta tudi premestili, montiralo se je strelovod, zabetonirali smo manjši podporni zid in temelje za kandelabre reflektorjev za razsvetljavo igrišča, za oboje je bilo predhodno potrebno izkopati luknje. Postavilo se je kandelabre in do njih potegnilo električne kable in montirali reflektorje. Položilo se je ploščice na zunanjih stopniščih in asfaltiralo okolico gasilskega doma.