PRED POTRESOM

Poučite se:

 • o tem, da Slovenija leži na potresno nevarnem območju;
 • o tem, kako lahko zavarujete sebe, svojo družino in imetje pred potresi;
 • poučite družinske člane o tem, kako ravnati med potresom in po njem;
 • z družinskimi člani določite mesta, kjer se boste sestali po potresu, če dostop do doma ne bo mogoč in boste med potresom ločeni;
 • na karti potresne intenzitete preverite, kakšne učinke potresov lahko pričakujete na območju, na katerem živite.

Poskrbite za varnost stavbe:

 • najboljšo zaščito med potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po načelih potresno odporne gradnje. S tako gradnjo se zmanjša škoda na stavbah in preprečijo žrtve;
 • preverite, ali je stavba, v kateri prebivate, potresno odporno grajena;
 • redno pregledujte in vzdržujte stavbo v kateri bivate. Z deli oziroma posegi, ki jih na stavbi izvajate, ne zmanjšujte njene potresne odpornosti. Strokovnjak naj popravi razpoke v stropu, stenah ali temeljih;
 • poskrbite, da bodo električni kabli ter plinske cevi in napeljave brezhibni. Uhajanje plina lahko povzroči eksplozije in požare med in po potresu;
 • preverite streho in če je treba pritrdite strešnike;
 • pritrdite anteno.

Določite varna mesta:

Doma, v šoli, na delovnem mestu oziroma v stavbah, v katerih se najpogosteje nahajate, določite varna mesta. Varno mesto je tisto, ki ga ob nevarnosti hitro in varno dosežete.

Varna mesta v stavbah so:
 • pod trdnimi mizami,
 • med podboji vrat, če so v nosilni steni,
 • ob notranjih nosilnih stenah.
Mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:
 • zunanje in predelne stene,
 • dimniki iz opeke,
 • večje steklene površine (okna, ogledala, steklene omare, police s steklenimi predmeti, ipd.),
 • velike omare,
 • mesta, od koder lahko padejo stropna razvestljava in težki predmeti.
Mesta na prostem, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:
 • stavbe,
 • zidovi,
 • drevesa,
 • telefonska in električna napeljava,
 • ulična razsvetljava,
 • prometna signalizacija,
 • daljnovodi,
 • nadvozi, podvozi, mostovi, predori,
 • rečne brežine, morska obala, predeli pod klifi,
 • strma pobočja, robovi previsnih sten ipd.

Poskrbite za varnost v domu:

 • omare pritrdite na steno;
 • onemogočite premikanje omaric in predmetov na koleščkih;
 • velike in težke predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, postavite na nižje police;
 • nad ležišča in mesta, kjer sedite, ne obešajte slik, ogledal ter drugih težkih ali ostrih predmetov;
 • postelje odmaknite od oken, predelnih sten in visokega pohištva, ne postavljajte jih pod težke lestence;
 • pritrdite cvetlična korita in lončke z rožami na zunanjih okenskih policah, balkonih ali terasah;
 • nezavarovane prosto stoječe plinske naprave (štedilnike, kotle, peči in grelnike) na plinovodno napeljavo stavbe povežete z gibkimi dovodnimi cevmi, daljšimi od najmanjše dolžine, potrebne za priklop;
 • plinske jeklenke namestite tako, da ne bo moglo priti do poškodbe ali pretrganja gibke dovodne cevi;
 • zavarujete prosto stoječe peči, da se med potresom ne bodo prevrnili in povzročili požara;
 • prosto stoječe grelnike in zalogovnike tople vode namestite ob nosilne stene in jih nanje ustrezno pritrdite;
 • v bližino vrat in na hodnike ne postavljajte škatel in omar, ki bi se ob potresu lahko prevrnile in onemogočile izhod iz stavbe;
 • lahko vnetljive tekočine ter strupene snovi (strupe za škodljivce, pesticide, močna čistila ipd.) hranite v prvotni embalaži, če je mogoče na nižjih policah zunaj stavb in vozil;
 • vredne stvari hranite v trdnih in negorljivih škatlah.

Poskrbite za nujno opremo:

 • Ob močnejšem potresu se lahko zgodi, da:
 • ne bo zagotovljena preskrba z elektriko in zemeljskim plinom;
 • bo motena oskrba z vodo oziroma voda ne bo pitna;
 • bo poškodovan in zaradi tega neuporaben kanalizacijski sistem;
 • sistem ogrevanja, ki ga običajno uporabljate, ne bo deloval ali ne bo varen za uporabo;
 • stacionarni in mobilni telefoni ter internet ne bodo delovali …
Pomembno je, da si pripravite:
 • zadostno zalogo vode (vodo v plastenkah, dodatno tudi sredstva za razkuževanje vode;
 • stalno zalogo hrane za izredne razmere, odpirač za konzerve, (v zalogi naj bodo pripravljene jedi, ki jih ni treba kuhati). Če imate alergijo ali dieto, to upoštevajte pri pripravi zaloge, upoštevajte posebne potrebe dojenčkov, starejših in bolnikov. Poskrbite tudi za zalogo hrane in vode za domače živali);
 • zdravila (še posebej tista, ki jih redno jemljete) in opremo za prvo pomoč;
 • higienske pripomočke;
 • plinski kuhalnik, odpirač za pločevinke, žepni nož;
 • trpežne pohodne čevlje, topla oblačila in odeje;
 • baterijski radijski sprejemnik in baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki;
 • drugo, kar menite, da bi potrebovali.

Osebna kontaktna kartica, ICE številka, obrazec gospodinjstva v primeru naravnih in drugih nesreč

Za vse družinske člane izpolnite osebne kontaktne kartice. Vsak član naj ima svojo kartico vedno pri sebi. Obrazec osebne kontaktne kartice najdete v zgibanki.

V svoj mobilni telefon vpišite oznako ICE (In Case of Emergency k telefonski številki osebe, ki jo je treba obvestiti, če se vam kaj zgodi.

Izpolnite tudi obrazec gospodinjstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Priporočljivo je, da obrazec hranite skupaj s fotokopijami pomembnejših dokumentov v trdni in negorljivi škatli.

MED POTRESOM

Med potresom ostanite mirni! Takoj prekinite svoje dejavnosti, poglejte naokrog, hitro presodite razmere in ustrezno ukrepajte. Med potresom ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigala ali stopnic in ne skačite skozi okna!

Doma, v pisarni ali šoli:

 • ostanite v prostoru, v katerem ste;
 • oddaljite se od oken in drugih steklenih površin;
 • poiščite zaklon pod masivnimi mizami in klopmi, šolskimi mizami ali med podboji vrat v nosilnih stenah, če takih možnosti nimate, pa v kotu ob notranjih nosilnih stenah prostora, zaščitite si glavo;
 • na hodnikih se stisnite k notranjim nosilnim stenam in si zaščitite glavo;
 • če ste v postelji, ki stoji na varnem mestu, v njej tudi ostanite, glavo si pokrijte z blazino.

V objektih, v katerih se zadržuje veliko ljudi:

 • ostanite mirni, ne pridružite se paničnim ljudem;
 • ne prerivajte se proti izhodnim vratom, počakajte, da potres mine in šele nato umirjeno zapustite objekt;
 • če med potresom sedite, do konca tresenja ostanite na svojem sedežu in si zaščitite glavo;
 • če ne sedite, si zaščitite glavo in se odmaknite od velikih steklenih površin, električnih naprav (prodajnih avtomatov, bankomatov, električnih kablov ipd.), polic s predmeti, ki lahko padejo, in velikih stvari, ki se lahko prevrnejo.

Na invalidskem vozičku:

 • umaknite se na varno mesto, zablokirajte kolesa in si zaščitite glavo.

V dvigalu:

 • če ste med potresom v dvigalu in se to ne ustavi samodejno, takoj pritisnite tipko naslednjega nadstropja oziroma tipke vseh nadstropij;
 • ko se vrata dvigala odprejo, previdno izstopite, na bližnjem varnem mestu počakajte do konca tresenja, nato pa umirjeno po stopnicah zapustite stavbo;
 • če se vrata dvigala ne odprejo, jih ne poskušajte odpreti na silo. Z namenskim gumbom v kabini opozorite nase servisno službo.

Na prostem:

 • pojdite na odprt prostor, proč od stavb, bregov rek in jezer, vodnih pregrad, dreves, prometnih znakov in reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, električnih žic, daljnovodov ter drugih napeljav ipd.;
 • če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v bližnjih vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti (strešniki, deli dimnikov, ometa, cvetličnimi koriti in lončki, razbitim steklom ipd.) in si zavarujte glavo.

V gorah, na strmih pobočjih ali v njihovi bližini:

 • se ne približujte robovom previsnih sten, bodite pozorni na morebitno padanje skal, trganje skalnih podorov, na možnost plazov, udorov, ipd.

V avtomobilu, na vlaku ali v avtobusu:

 • na odprtem prostoru upočasnite vožnjo, varno zapeljite ob rob vozišča in ustavite na kraju, ne boste zmanjšali pretočnosti prometnice, v avtomobilu počakajte do konca potresa;
 • avtomobila ne ustavljajte v predorih in podvozih, na nadvozih ali mostovih oziroma v njihovi neposredni bližini;
 • izogibajte se električnim žicam in daljnovodom, velikim označevalnim tablam, stavbam in drugim stvarem, ki bi se lahko podrle;
 • če morate zapustiti avtomobil, ga umaknite z vozišča in na vidnem mestu pustite vaše podatke;
 • če med vožnjo na vlaku ali v avtobusu stojite, se trdno primite, da ne padete, če sedite, se zavarujte pred padajočimi predmeti. Bodite pripravljeni tudi na možnost nenadne ustavitve vozila.

PO POTRESU

Ostanite mirni!
Potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki.Ob njih ravnajte enako kot ob potresu.

Če ste ujeti v ruševinah:

 • ostanite mirni, skušajte ugotoviti, od kod prihaja zrak;
 • če se praši, uporabite priročno zaščitno sredstvo (robec, krpo, del oblačila) in si z njim prekrijte usta in nos;
 • če niste poškodovani, skušajte odstranjevati ruševine v smeri, s katere prihaja zrak, pri tem varčujte s svojimi močmi;
 • če ruševin ne morete odstraniti in ste poškodovani, se premikajte čim manj, da ne boste dvigovali prahu. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu;
 • če imate pri sebi mobilni telefon, ga uporabite, čeprav ni nujno, da bodo po potresu telefonska omrežja delovala. Občasno ga ugašajte in skušajte čim dlje ohraniti energijo baterije.

Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah:

 • pomagajte sebi, svojim bližjim in tistim, ki potrebujejo posebno pomoč;
 • če zaznate vonj po plinu, poskusite odpriti okna;
 • po potresu lahko tudi zagori! Poskrbite za varnostne ukrepe, da ne pride do požara. Če zagori, poskušajte pogasiti ogenj, sicer pokličite številko za klic v sili 112;
 • uporabljajte baterijske svetilke ali kemične svetilne palice, ne prižigajte vžigalic, sveč in ne uporabljajte odprtega ognja;
 • ne kadite;
 • izklopite vse plinske in električne naprave ter vire gretja, katerih delovanje bi lahko povzročilo požar ali eksplozijo;
 • zaprite glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno stikalo električnega omrežja;
 • zaprite glavni ventil vodovodnega omrežja stavbe, saj je lahko po potresu voda zaradi poškodb cevi zunanjega vodovodnega omrežja onesnažena;
 • skušajte očistiti ostanke razlitih nevarnih snovi (čistil in kemikalij, razredčil, bencina ipd.); ob možnostih zastrupitve obvestite pristojne organe in zapustite nevarno območje;
 • poškodovano stavbo zapustite po najvarnejši poti, s seboj vzemite najnujnejšo obleko, dokumente, denar in nujna zdravila;
 • če ste bili med potresom ločeni od najbližjih, vzpostavite stik z njimi;
 • poskrbite za domače živali.

Preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej:

 • če že od zunaj opazite, da je konstrukcija stavbe poškodovana, v stavbo ne vstopajte, temveč počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip;
 • če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite zelo previdno, previdni bodite tudi pri preverjanju stanja v notranjosti;
 • za gibanje po stavbi se zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov primerno obujte;
 • poskrbite za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave ter dimnika in drugega, če je treba;
 • fotografirajte poškodbe stavbe, opreme in predmetov za prijavo škodnega primera

Če se po potresu nahajate:

V avtomobilu:
 • poslušajte radio in prometna poročila, saj obstaja verjetnost, da je cestna infrastruktura poškodovana,
 • če po potresu cestišče ni poškodovano, nadaljujte pot. Izogibajte se nadvozov, podvozov, predorov in mostov,
 • če po potresu z avtomobilom poti ne morete nadaljevati, umaknite avtomobil na varen kraj in na vidnem mestu pustite vaše podatke.
V gorah:
 • pazite na morebitno padanje skal in trganje skalnih podorov,
 • bodite pozorni na možnost plazov, udorov, zlasti na strmih pobočjih.
Na obalah jezer, vodotokov in morja:
 • ne približujte se obali, saj se lahko brežina vdre oziroma zdrsne;
 • izogibajte se predelov pod klifi,
 • vodne pregrade so lahko poškodovane, zato se ne zadržujte v njihovi bližini.

Ob evakuaciji:

Po močnejšem potresu so lahko stavbe tako poškodovane, da niso primerne za bivanje, zato se izvede evakuacija. Ob evakuaciji upoštevajte ukrepe in navodila. S seboj vzemite le najnujnejše (obleko, higienske pripomočke, dokumente, denar, zdravila). Poskrbite za domače živali. Ko boste na varnem, sorodnikom sporočite, kje ste.

Življenje po potresu:

 • spremljajte navodila v sredstvih obveščanja;
 • upoštevajte ukrepe in navodila pristojnih organov in služb;
 • pričakujete lahko motnje pri oskrbi s pitno vodo, zato je treba vodo pred uporabo prekuhati ali drugače razkužiti. Če je mogoče, se oskrbite z vodo iz plastenk (Kako zagotoviti varno pitno vodo);
 • racionalno uporabite živila, najprej porabite hitro pokvarljiva, šele nato živila iz zaloge za izredne razmere.

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje

Učinki potresa na stavbe in predmete:

Jakost po MSK Učinki na stavbe Potresni učinki na predmete Zaznavanje v zgradbi
1. Ga ni Ga ni Nihče
2. Ga ni Ga ni Zelo redko
3. Ga ni Viseči premeti rahlo nihajo Nekateri
4. Ga ni Škripanje, žvenket, ropot Veliko
5. Majhne poškodbe posameznih slabih zgradb Premikanje, loputanje, pokanje Večina
6. Majhne poškodbe veliko zgradb Pomiki pohištva Večina
7. Posamezne hude poškodbe slabih zgradb Prevračanje nestabilnega pohištva Večina se prestraši
8. Hude poškodbe veliko slabih zgradb in rušenje posameznih Prevračanje pohištva Izguba ravnotežja
9. Poškodbe veliko zgradb in rušenje mnogo slabih Zasuki in prevračanje spomenikov Splošen preplah
10. Hude poškodbe veliko zgradb in rušenje večine slabih
11. Hude poškodbe večine zgradb in rušenje mnogih
12. Uničenje vseh površinskih in podpovršinskih gradenj