NE POZABITE!

Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

NESREČE SO LAHKO ZELO RAZLIČNE VENDAR PA ZA VSE VELJA NASLEDNJE:

 • skušajmo ohraniti mirno kri,
 • če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim,
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče,
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obvešcanje na telefonsko številko 112.

ŠTEVILKO 112 POKLIČITE V PRIMERU:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev,
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dedišcine in okolja,
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, če potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… ),
 • kakšno pomoč potrebujete.