Upravni odbor PGD Plužnje sklicuje

REDNI LETNI OBČNI ZBOR
Prostovoljnega gasilskega društva Plužnje, ki bo v soboto, 5. marca 2022 ob 19:00, za mladino ob 17:00, v prostorih novega gasilskega doma v Otaležu.

Predlog dnevnega reda:
1. Uvodni pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev organov občnega zbora
4. Poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika in mladinske komisije
5. Poročilo gradbenega odbora
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Razprava na poročila in sprejem poročil
9. Beseda gostov
10. Program dela za leto 2022
11. Podelitev priznanj in odlikovanj
12. Zaključek občnega zbora

Vabljeni, NA POMOČ!

Predsednik: Zajc Andrej