V petek, 4. 8. 2023 ob 6:36 so se nam ponovno oglasili pozivniki. V Gorenjih Jaznah se je sprožilo večje število zemeljskih plazov, ki so deloma zasuli oziroma ogrožali 4 stanovanjske objekte in 4 gospodarske objekte, zaradi plazov pa se je zamašil tudi propust ob enem od stanovanjskih objektov. Plazovi so istočasno zasuli tudi cesto nad objekti.

Po prihodu na kraj intervencije smo ocenili stanje in najprej pričeli s preusmerjanjem vode, ki je tekla iz plazov, stran od objektov, istočasno smo za pomoč pri odstranjevanju plazovine zaprosili 3 domačine s traktorji in 1 z mini-nakladačem. Po vzpostavitvi štaba intervencije v gasilskem domu v Cerknem so bila na pomoč našim gasilcem napotena še tri društva GZ Cerkno – PGD Cerkno s 5 gasilci, PGD Gorje, Poče, Trebenče z 8 gasilci in PGD Ravne s 4 gasilci. Gasilci PGD Ravne so bili takoj po prihodu prerazporejeni na drugo lokacijo na Tolminski cesti. Skupaj smo nato uspešno vodo preusmerili stran od ogroženih objektov in pokrili plazove s folijo, očistili plazovino ob objektih in odmašili propust ter pomagali pri pranju sten objektov.

Tekom posredovanja v Gorenjih Jaznah je bilo javljeno, da je na cesto v Dolenje Jazne hudournik nanesel večjo količino materiala in posledično zaprl cesto. Štab smo zaprosili za gradbeni stroj, s katerim se je material odstranilo s ceste in očistilo propust. Kasneje se je v vasi Dolenje Jazne odstranilo še zemeljski plaz, ki je zasul cesto v vasi.

Med vračanjem v gasilski dom smo opazili, da je na glavni cestni povezavi Otalež – Jazne zasut propust pod cesto, ponovno smo štab zaprosili za gradbeni stroj, ki je odstranil material pred propustom. Da pa bi propust popolnoma očistili, smo zaprosili za pomoč še domačina z mini-bagrom, ki je propust očistil tudi pod cesto.

Po prihodu v dom so nas obvestili, da v dva stanovanjska objekta v Otaležu vdira podtalnica. Pri enem objektu smo lastniku predali vreče s peskom, da je vodo preusmeril stran od objekta, pri drugem pa smo predmete v kleti dvignili na višji nivo in očistili odtok v kleti, da bi voda lahko odtekala iz objekta.

Na intervenciji smo posredovali s 15 gasilci in voziloma GVGP-1 in GVM-1.

V soboto, 5.8. smo v dopoldanskih urah s 4 gasilci in voziloma GVGP-1 in GVM-1 izvedli ogled razmer v Dolenjih in Gorenjih Jaznah. Ugotovitve ogleda so bile naslednje:

  • Na cesti Dolenje Jazne – Vrščeva je cesta na dveh mesti do Grde grape zasuta z naplavinami hudournika oziroma zaradi plazu o čemer smo obvestili občinsko službo za vzdrževanje cest.
  • Cesto do ene izmed domačij je zasul plaz, katerega bo odstranil lastnik domačije sam.
  • Cesta Jazne – Laniše je v slabem stanju (globoke luknje v asfaltu, odnesena bankina…)

V nedeljo, 6.8. smo ob 14:39 dobili poziv, da je plaz zasul cesto do stanovanjskega objekta v Otaležu. Izvozili smo s 6 gasilci in voziloma GVGP-1 in GVM-1, dva pa sta ostala v domu v pripravljenosti. Po oceni stanja smo zaprosili domačina za pomoč s traktorjem in platojem. Plazovino se je s traktorjem očistilo in zagotovilo zasilno prevoznost ceste.

Vsem gasilskim društvom in domačinom se zahvaljujemo za pomoč pri posredovanju in okrepčilom tekom intervencije.